Сито RoK2 - пред преливния праг на изпускателната конструкция

csm_Titel_RoK2_neu_0323caf925

Автоматично почиствано сито за задържане на твърди частици в дъждопреливници и дъждоприемници

 • Оптимална степен на сепарация на твърди частици
 • Постоянно принудително почистване на радиалната пресяваща повърхност
 • Дефинирано изнасяне на твърди частици от сито-съоръжението
 • Mаксимално адаптиране към местните условия
 • Стабилна и с минимум поддръжка конструкция от неръждаема стомана

ХУБЕР Сито-съоръжението ROTAMAT® RoK2 се числи към най-фините сита и е проектирано специално и за големи дебитни количества при минимално хидравлично съпротивление.

При проливни дъждове в смесената канализация през изпускателните съоръжения на дъждопреливници и дъждоприемници често във водите попадат значителни количества палаващи и утаими частици. ХУБЕР Сито-съоръжението ROTAMAT® RoK2 представлява едно много подходящо решение за такива проблеми и се прилага успешно в рамките на мероприятия свързани със саниране и ново изграждане на дъждоизпускателни конструкции.

Двудименсионалното пресяване гарантира много висока степен на зъдържане на твърдите частици в комбинация с автоматично, щадящо отсятата маса, принудително почистване на пресяващата повърхност.

Ситото е разположено хоризонтално непосредствено пред преливния праг на изпускателната конструкция и се състои от извита на 180° пресяваща повърхност с вградена шнекова спирала. За времето на процеса на изпускане ситото се обтича от долу на горе и отделените твърди частици се задържат. Те се транспортират от шнекова спирала оборудвана с четки по време на автоматичното принудително почистване на пресяващата повърхност без натиск и щадящо към страничен отвор за разтоварване и се връщат обратно в продължаващия поток отпадъчни води. По време на изпускателния процес ситото автоматично се активира и работи напълно автоматично.

Монтажът на ситото пред изпускателния праг дава на проектант и потребител следните предимства:

 • Оптимално задържане на твърди частици чрез двудименсионално пресяване с перфорирана ламарина
 • Отсятата маса остава на страната на постъпване
 • Без повлияване ефекта на пречистване от долния поток
 • Безпроблемен допълнителен монтаж във вече съществуващи строителни конструкции
 • Максимални възможности за адаптиране към ограничени хидравлични и строителни условия на място
 • Осигурена пълна обтекаемост за аварийни ситуации
csm_skizze_rok2_01_d77339d05f