Утайков обръщач SOLSTICE

SRT

Изсушаване на утайки от ПСОВ със слънчева енергия

 • Уникална комбинация от преобръщане и транспортиране
 • Непрекъснато работеща технология на изсушаване
 • Равномерно подаване на утайките чрез разпределителен шнек
 • Целогодишна експлоатация

Основният принцип на технологията се състои в изсушаване на бистрите утайки в парникова конструкция използвайки излъчваната слънчева енергия. Едно специално обръщателно устройство поема при това разстилането, обратното размесване и преобръщане на утайката, както и транспортирането и.

Захранването на парниковата конструкция с обезводнена утайка може да бъде адаптирано към специфичните нужди на клиента. Утайката може да се внася както ръчно, т.е. с колесен товарач, така и напълно автоматично посредством разпределителен шнек, който се инсталира при оптимално използване на повърхността за изпаряване.

Изнасянето на изсушената утайка става в един разтоварващ улей или посредством транспортна лента/шнек директно в контейнер. Въз основа на непрекъснатото подаване на утайки при нужното обезводняване на утайка могат да се използват и агрегати с малка производителност.

 • Преобръщане и транспортиране в един работен ход
 • Цялостна аерация на утайката
 • Производствено-технически прост процес при околна температура
 • Сух гранулат с минимален дял прах
 • Зърнист гранулат, по този начин идеален за по-нататъшно оползотворяване
 • Действително обратно размесване с лопатките на обръщащото устройство
 • Свободно избиране на подаването и отдаването на утайката
 • Възможност за модулно доизграждане при подаването и отдаването на утайките до напълно автоматична цялостна инсталация