Лентова преса B-Press

bs_3

Пресяваща лентова преса
➤ производителност до 1000 кгСВ/ч
➤ три ширини на лентата, до 12 пресоващи валяка
➤ дъгова зона
➤ висока стопанска ефективност (ниско потребление на полимер и ток)
➤ висока степен на обезводняване (чрез удължена зона за предварително обезводняване)
➤ използване на филтрата за промоване на лентата