ХУБЕР ThermWin® : Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала

csm_bild_kanaldeckel_02_20d7c7dfd2

Използване на термична енергия от битови и промишлени отпадъчни води

Директно под краката ни тече един неизползван енергиен източник. Битовата отпадъчна вода съдържа топлина, нейната температура целогодишно е между 10° и 20°C. По този начин имаме икономически ефективна експлоатация на термопомпи за отопление на намиращи се в близост сгради, като например училища, гимнастически салони или плувни комплекси. Нужни са обаче ефикасни топлообменници, подходящи за сурова вода.

Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала с помощта на външен топлообменник

При нашата технология ThermWin® суровата отпадъчна вода протича от канала в шахта, при това се пресява и после се изпомпва чрез нашия надземно инсталиран ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin. За пресяването използваме нашето компактно, вертикално Шахтово сито. Отсятата маса се изнася нагоре към улей, по който се отнася обратно в канала от връщащата се отпадъчна вода.

Тъй като се помпа пресята отпадъчна вода с нашия надземно инсталиран RoWin-Топлообменник, то той е ефикасен, компактен и лесно достъпен.

Предимства на нашите решения за използване на термична енергия от канализацията:

 • Използване за отопление и охлаждане
 • Ефективно и трайно използване на възобновяема енергия
 • Непрекъсната наличност, висока сигурност на захранването
 • Близък и безплатен източник на топлина
 • Икономично използване започвайки от поток при сухо време от ≈ 10 л / сек
 • Почти липсващо въздействие върху пречистването на отпадъчните води (охлаждане на
  отпадъчните води само 1 – 2 °C)

Други предимства при използване на нашата технология ThermWin с външно инсталиран топлообменник RoWin

 • Независимост от диаметъра на каналните тръби
 • Малко строителни работи (тясна шахта до канала)
 • Минимална намеса в съществуващата канализация (само два сондажа)
 • Използване на компактно, доказало се и лесно достъпно шахтово сито
 • Използване на компактен, мощен и икономически ефективен топлообменник RoWin
 • Лесен достъп за инсталация и поддръжка при монтаж на топлообменника в сграда
1 Канал за отпадни води
2 Изход канал за отпадни води
3 Шахтово сито RoK4 за помпени станции
4 Ситов кош на шахтово сито RoK4
5 Прецедена отпадъчна вода
6 ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin®
7 Термопомпа (+ съд за съхранение на топлина)
8 Подаване затоплена вода на потребителя
9 Рециркулация на охладена отпадна вода
10 Изтичане на охладена вода и отпадък обратно в канала