ХУБЕР RoSF5 VW(S) - технология за преработка на пясък

За третиране на пясък от ПСОВ и от промивката на канали посредством промивен барабан / съоръжение за промиване на пясък

bild_rosf5_29
 • Загуба при изгаряне на фракцията пясък / баластра < 3 %
 • Разделителна граница за грубите частици при 10 мм
 • Редуциране разходите за отстраняване

Състояща се от:

 • Зона на приемане с вертикално дозиране
 • Сепарация на грубите частици
 • Класифициране и промиване на пясъка
 • Като опция циркулация на водата
 • Редукция на органичния дял във фракцията пясък /баластра до < 3% загуба при изгаряне
 • Редуциране на количеството и разходите за отстраняване
 • Максимален рандеман минерален материал
 • Степен на сепарация > 95% от зрънцата клас 0,20 – 0,25 мм
 • Разделителна граница за грубите частици при 10 мм
 • Възможно повторно използване на минералната фракция
 • Устойчивост на корозия чрез материала неръждаема стомана
bild_rosf5_29