Класификатор за пясък Coanda RoSF3

csm_bild_titel_rosf3_01_2e8b3ef8b3

Сепарация на пясък и обезводняване на пясък в една система.

 • Висока степен на сепарация чрез COANDA-ефекта
 • Частична редукция на органичния дял в пясъка
 • Изцяло от неръждаема стомана

Захранването на COANDA Класификатора за пясък RoSF3 става посредством помпа или гравитачно. Сместа пясък/вода постъпва първо в завихрящата камера, където течението се преориентира тангенциално. През центрично разположения отовор на завихрящата камера автоматично се вкарва въздух в потока.

Основна част на COANDA Класификатора за пясък е обърнатото надолу COANDA-лале. Постъпващата отгоре смес пясък/вода вследствие завихрящото течение и COANDA-ефекта се отлага по стените на лалето и се преориентира под водното огледало в хоризонтална посока. Създадената радиална и тангенциална валцова система гарантира оптимална степен на сепарация, отчитайки отчасти разликата в плътността на органичен и неорганичен материал. Повечето органични частици се държат в течението от автоматичния, системно обусловен внесен въздух и се изнасят с оттичането. Същевременно пясъкът отпада от повърхностното течение и се отвежда в зоната за седиментация.

Един транспортиращ шнек изнася, обезводнява и разтоварва пясъка в подготвен контейнер. Пясъкът е до голяма степен пречистен от органични съставки, т.е. може да се постигне остатък при изгаряне по-голям от 90 % при съответни условия на експлоатация (фино пресяване на отпадъчни води 3 мм на входа на ПСОВ и правилно оразмерен пясъкоуловител).

 • Степен на сепарация 95 % от зрънцата с големина 0,20 – 0,25 мм чрез COANDA-ефект и ниско повърхностно захранване
 • Минимално износване по шнека чрез двустранно лагеруване
 • Равномерно формираното протичане на резервоара и използването на Coanda-ефекта създава висока степен на сепарация (95 % степен на отделяне на зрънца с големина 0,20 мм)
 • Чрез автоматично, системно обусловено внасяне на въздух органичните частици се поддържат в течението и изнасят през изхода
 • Може да бъде разширен с допълнително ХУБЕР Съоръжение за промиване на пясък RoSF4 T (сухо захранване), за да се редуцира загубата при изгаряне в пясъка
 • Облекчава работата на персонала на пречиствателната станция
 • Висока устойчивост на корозия, с дълга издръжливост и с минимум поддръжка
 • Минимална нужда от място и обслужване
 • Съоръжение капсуловано, без неприятни миризми
 • Устойчива на ниски температури инсталация на открито (опция)
img_prerabotka_pqsak01