MiniCop Мини Компактно съоръжение

Финансово изгодна сепарация на отсята маса и пясък

csm_pro_minicop_gesamt01_ed4b063f47

  • За съоръжения до 500 EЖ или 5 л/с
  • Върху най-тясно пространство
  • С лесна за обслужване конструкция

HUBER Mini Компактното съоръжение е предвидено за малки ПСОВ с дебити от 5 л/с и затова може да бъде инсталирано като механично пречистване пред езерни, активиращи, SBR-инсталации или активиращи инсталации с неподвижен катализатор.

С тази техника имаме на разположение едно на първо място финансово изгодно механично пречистване, което осигурява експлоатационната стабилност и ефективност на биологичното стъпало.

  • Много компактна конструкция
  • Идеално ценово и техническо решение за най-малките дебити
  • Предпазване на следващите биологични стъпала от сплитания и отлагания
csm_minicop_prinzip_3a8118be5a

csm_pro_minicop_gesamt01_ed4b063f47