ROTAMAT® Ro5 комбинирано съоръжение за вход на пречиствателна станция

Ro5_1

Комплексно механично третиране на отпадъчни води в едно съоръжение.

 • Фина решетка / Сито
 • Преса за отсята маса
 • Пясъкоуловител
 • Мазниноуловител
 • Класификатор за пясък

Функциониране

При компактното съоръжение всички технологични стъпки са интегрирани в един резервоар от неръждаема стомана.

Отпадъчните води протичат в канала на компактното съоръжение (подземен монтаж) или се подават посредством помпа (надземна инсталация). Постъпващата отпадъчна вода преминава първо през фина решетка или сито, където се пречиства от всички плаващи и утаечни частици. Отсятата маса се изнася от резервоара посредством вградена преса за отсятата маса, при което се обезводнява и компресира до 40% СВ. Така обезводнената и компресирана отсята маса се разтоварва в стандартен контейнер. Отделената при пресоването вода се връща обратно в потока отпадъчни води, като така се предотвратява промяна на БПК-стойността. Благодарение на вградената преса се постига значителна редукция на отсятата маса – с 60% в обемно отношение, а по отношение на теглото с 50% – така спестявате разходи за отстраняването и.

Утаяващите се в пясъкоуловителя частици се транспортират срещу посоката на протичане и се отмиват от органични частици. В края на хоризонталния транспортиращ утаечните частици шнек те падат в странично разположен отвор. От там се изнасят посредством класификатор за пясък. При това пясъкът се обезводнява и накрая се разтоварва в контейнер. Отсята маса и пясък могат да се отстраняват поотделно. Компактното съоръжение може допълнително да бъде оборудвано с аерация на пясъкоуловителя. Освен това може да бъде присъединен един мазниноуловител. Аерация и мазниноулавяне са допълнително оборудване за подобряване на цялостното функциониране. Допълнително съоръжението може да се оборудва при нужда с вградена промивка за отсятата маса и пясъка.

Управлението на съоръжението става напълно автоматично, по ниво на водата, изнасянето на пясъка е по време. За да се гарантира аварийно заобикаляне при спиране на тока, към канала може да се пристрои един авариен обход. Цялата конструкция е извънредно стабилна и всички части са изработени от неръждаема стомана – по този начин не се нуждаят от поддръжка. Нашият дългогодишен практически опит е допълнителна референция за това чудесно съоръжение.

Комплексно механично пречистване на отпадъчната вода в едно съоръжение състоящо се от:

 • Фино пресяване на отпадъчните води
 • Промивка на отсятата маса (опция)
 • Обезводняване на отсятата маса
 • Сепарация на пясъка
 • Обезводняване на пясъка
 • Аерация на пясъка (опция)
 • Възможна комбинация с промивка на пясъка
 • Сепарация на мазнини (опция)
 • Степен на сепарация съгласно DWA при Qmax: 90 % от зрънца клас 0,20 до 0,25 мм
 • Възможна производителност до 300 л/с
 • Отделна камера за мазнини с отчасти автоматично принудително почистване (опция)
 • Машина изцяло капсулована в хигиенно отношение
 • Възможно устойчиво на замръзване изпълнение за инсталация на открито (опция)
 • Възможна над- и подземна инсталация
 • Повече от 800 референции
 • Изцяло (също и класифициращ шнек) от неръждаема стомана
csm_skizze_ro5_01_040f763733