Пресяване на фекални утайки

Eфективно третиране на фекални утайки посредством приемни станция за фекални утайки:

За отстраняване на фекалните утайки ние предлагаме комплексни системни решения и технологии. Машини, които са предвидени за този проблем и зад които стои дългогодишен практически опит. Не напразно машините ROTAMAT® за отстраняване на фекални утайки работят в цял свят.

Фекалната утайка обикновено се доставя с камиони-цистерни. Според големината на пречиствателната станция тя първоначално се изпомпва в изравнителни резервоари, откъдето може непрекъснато да се подава към пречиствателната станция. При по-големи пречиствателни станции е възможно и директно подаване без съхранение.

При всички случаи фекалната утайка преди въвеждане в пречиствателната станция трябва да бъде пречистена от нежелани примеси, като напр. хигиенни и пластмасови артикули и подобни. Това пречистване е необходимо, за да има минимално възможно натоварване на станцията, явяващо се в резултат от подаването на фекални утайки.