Фекална станция RoFAS

csm_bild_rosf9_03_9677406b4f

Eфикасно и сигурно отделяне на груби частици от

 • пясък от ПСОВ и промивката на канали
 • улична смет и омаслен пясък
 • фекални утайки
 • промишлени приложения

Многостранно приложимият промивен барабан предлага отстраняване на грубите частици с минимално износване и с висок минерален рандеман при висок капацитет за твърдите частици. Дозирането на суровия материал може да се извърши посредством хоризонтален или вертикален шнек.

Промивен барабан RoFAS  като приемна станция за фекални утайки.
Барабанът за фекални утайки RoFAS разполага с ротиращ пресяващ барабан с висока мощност за екстремни случаи на приложение. Сигурно и без сплитания придвижване на твърдите частици посредством принудително транспортиране в барабана

ПРЕДИМСТВА НА ПРОМИВНИЯ БАРАБАН HUBER RoSF9

 • висок капацитет за твърди частици също и при проблемен материал (сплитки, мазнина, камъни)
 • висок хидравличен капацитет, също и при висок дял твърди частици
 • висок рандеман чрез промивка на грубите частици
 • сигурна разделителна граница чрез двудименсионално прецеждане
 • захранване възможно посредством шнек, воден улей или напорен тръбопровод
 • изцяло хигиенно капсуловано съоръжение
 • неподатлива на вредни примеси
 • възможна разделителна граница за груби частици от 3 до 100 мм
 • напълно автоматично очистване на ситото с кръгли отвори
 • като промивна вода може да се използва прецедена отпадъчна вода
 • кратки времена за изпразване на камиона-цистерна
 • няколко камиона могат да изпразват едновременно
 • минимално износване и малко интервали за поддръжка
 • минимум необходимост от пространство и място
 • минимална необходимост от енергия
 • скоростта на въртене на барабана може да се настройва
 • устойчивост на корозия благодарение на материала неръждаема стомана