STEP SCREEN® Vertical SSV - Вертикална стъпкова решетка

Нова генерация решетки с инсталация под ъгъл 70° / 75°

2.1. SSV

  • Иновативни стъпкови решетки
  • Ъгъл на инсталация – 70° / 75°
  • За големи височини на разтоварване – дълбоки канали
  • За големи капацитети
  • Възможно изнасяне на отсятата маса направно с прага

Системата STEP SCREEN®: Успехът и радушният прием на тази система се дължат на нейното функциониране, лесно разбираемия начин на работа и сполучливата структура на начина на пречистване (ефект на самопочистване по принципа на насрещния поток) без помощни средства, на нейната елементарна поддръжка, способността и да изнася много големи количества отсята маса, както и на нейната голяма експлоатационна надеждност.

Отговаряйки на изискванията на нашите клиенти за лесно обслужване ние отхвърлихме изискващите интензивна поддръжка и търпящи чести повреди верижни задвижвания и вместо това избрахме като задвижваща техника доказалата се Link-система (ставен механизъм), като я оптимизирахме в свързващ механизъм. По този начин овладяваме, особено при високи водни стоежи, с тази задвижваща механика възникналите огъващи моменти върху ламелния пакет.

Принцип на функциониране:
Безпрагово изнасяне на отсята маса чрез специално оформено дънно стъпало
Щадящо и цялостно изнасяне на отсятата маса базирано на принципа на насрещния поток
Санирания и нови проекти:
Оптимално адаптиране към строителните дадености на обекта (големи височини на разтоварване, дълбоки канали) чрез голям ъгъл на инсталиране
Дебитно количество:
Много голям капацитет, само еднократно протичане през пресяващата повърхност
Степен на сепарация:
Много голяма степен на сепарация чрез фина ширина на процепите и формиращ се килим от отсята маса
Почистване:
Ефект на самопочистване чрез подвижен ламелен пакет (без пръскаща вода, без четки)
Експлоатационна стабилност:
Дънно стъпало с праг повишава устойчивостта спрямо пясък, баластра и камъни
Антикорозионна защита:
Изработка от неръждаема стомана и байцване в пълна вана
Практически опит:
Ненадминат, повече от 20 години
Възможност за извъртане:
Без да се отстраняват включената след това промивна преса или транспортно съоръжение

csm_skizze_ssv_01_f46d9e43e5