Сито Ro2 / RPPS

Стабилна и утвърдена техника за прецеждане на водите на вход в битови пречиствателни станции за отпадъчни води и при пречистването на промишлени и производствени отпадъчни води:

пресяване + промиване + компресиране + транспортиране на отсятата маса

  • Пресяване на отпадъчни води за малки и средно големи потоци
  • Сито с процепи (Ro 2), сито с кръгли отвори (RPPS) или перфорирана ламарина с нагънат пресяващ кош (RPPS-Star)
  • С вградена преса за отсятата маса и промивка на отсятата маса
  • За монтаж в канал и резервоар
  • Като опция в отопляемо изпълнение за работа на открито
  • Повече от 2.000 референции от цял свят

Функциониране

Сито-съоръжението ROTAMAT® се монтира под ъгъл 35° в канала или в резервоар. Отпадъчните води постъпват през отворената челна страна в ситов барабан и преминават през сито с процепи, като в зависимост от ширината на процепа се отделят намиращи се във водата плаващи и утаяващи се частици.
bm2Отлагането на частици върху пресяващата повърхност води до допълнителен ефект на филтриране, значително надвишаващ действителната големина на процепите. Oсобената форма на пресяващото сито (вижте принципната скица) гарантира, че отсятата маса ще се отложи само по барабана и няма да доведе до запушване на пресяващата повърхност. Когато поради отлаганията върху пресяващата повърхност се стигне до определено дефинирано ниво на отпадъчните води пред съоръжението, тогава машината се включва. Чрез завъртане на ситовия барабан се изважда отсятата маса и с помощта на остъргваща четка и на лайсна с пръскащи дюзи се подава в разположен в барабана улавящ трихтер. Разположеният в трихтера транспортиращ шнек, който е свързан неподвижно със ситовия кош, придвижва отсятата маса в затворения вертикален щранг, като през тази фаза посредством вградената промивка за отсята маса се отмиват съдържащите се в нея разтворими съставки и се връщат отново в потока отпадъчни води. Изнасящият шнек транспортира, обезводнява и компресира отсятата маса напълно капсуловано и я разтоварва в подготвен за тази цел контейнер. Тази отсята маса е със съдържание на сухо вещество до 40 % СВ.

Вградена промивка за отсятата маса IRGA

В хода на оптимизация на пречиствателния процес вградената промивка за отсята маса допринася за подобряване на съотношението азот/въглерод и освен това помага в значителна степен да се спестят разходи. Чрез принципа ROTAMAT® е възможно да се интегрира промиването на отсята маса директно в трихтера респ. в долната зона на вертикалния щранг. Тогава разтворимите съставки се отделят от инертните частици, като фекалните частици почти изцяло се отмиват и се получава значителна редукция по тегло.

а) Минимална хидравлична загуба – висока степен на сепарация

Чрез формата на барабана и инсталацията под 35° може да се предостави значително повече пресяваща повърхност за пречистването отколкото например при вертикални или монтирани с лек наклон решетъчни системи. Резултатът: Минимална хидравлична загуба с висок ефект на сепарация при максимална производителност.

б) Изцяло от неръждаема стомана

Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и байцвана в пълна вана, с което досадните ремонтни работи заради корозия остават в миналото.

в) Принудително протичане

При принципа ROTAMAT® отпадъчната вода/процесната вода постъпва челно в отворения пресяващ барабан и може да протече по-нататък само през пресяващата повърхност. По този начин е гарантирано, че отсятата маса остава винаги вътре в пресяващия барабан.

г) Обединение на функциите

Машината обединява няколко функции в една система, т.е. отделяне изнасяне, промиване, обезводняване и компактиране на отсятата маса са обединени спестявайки място в едно съоръжение, Чрез възможността за едно устройство за опаковане в чували цялото съоръжение може до голяма степен да бъде изпълнено капсуловано от неприятни миризми.

д) Инсталация на открито

Чрез отопление, при нужда комбинирано с допълнителна изолация, ROTAMAT® Сито-съоръжението може да бъде доставено също и за устойчива на зимни условия инсталация на открито.

е) Дооборудване

ROTAMAT® Сито-съоръжението е планирано така, че и допълнително да могат да се правят модификации по съоръжението, т.е. възможно е адаптиране в съответствие с по-късни изисквания. Така например както отоплението така и вградената промивка на отсята маса могат да бъдат оборудвани допълнително.

ж) Минимална поддръжка

Съоръжението няма места за смазване, поддръжката се ограничава главно до провеждане на редовни проверки и инспекции.