ХУБЕР Воден улей HLC

Захранване с воден улей на промивната преса за отсята маса

csm_bild_titel_schwemmrinne_01_3d7105dbef

  • Отпадъчна вода или ползвана вода като транспортираща среда
  • До 30 м дължина на транспортиране
  • Висока експлоатационна сигурност с минимум необходима поддръжка
  • Индивидуално адаптиране към задачата при транспортиране

ХУБЕР Водният улей HLC може да се експлоатира както в Batch-режим (на партиди), така също и постоянно. При това подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва от една или няколко решетки във водния улей и посредством отпадъчна вода или пък ползвана вода тази маса се отнася в промивната преса за отсята маса. Транспортиращата вода служи същевременно като промивна вода за промивка на отсятата маса.

ХУБЕР Водният улей може да бъде съобразен индивидуално със задачата при транспортиране. Чрез съответно управляеми шибъри могат да бъдат задействани редундантно няколко инсталирани промивни преси, с което се гарантира максимална експлоатационна безопасност.

  • Решение изгодно като разходи и с минимум поддръжка
  • Висока експлоатационна сигурност
  • Възможни до 30 м дължини на транспортиране
  • Отпадъчна вода и ползвана вода могат да се използват като транспортираща вода
  • Устойчивост на корозия благодарение на конструкцията от неръждаема стомана