Шнекова преса Q-Press

001_RoS3Q 440

➤ производителност до 500 кгСВ/ч
➤ четири машинни големини
➤ висока степен на обезводняване
➤ ниско енергийно потребление
➤ лесно обслужване
➤ компактна, затворена конструкция
➤ възможно и мобилно изпълнение