STRAINPRESS - Сепаратор за твърди частици

IMG_4891

Сепаратор на примеси за битови и промишлени утайки

 • Непрекъснато отсяване, обезводняване и изнасяне в един работен ход
 • Разделяне течна-твърда фаза на процесната вода

STRAINPRESS® е един хоризонтално разположен, тръбообразен сепаратор на примеси, който може да се адаптира към най-различни среди. Сепарацията на частиците се извършва непрекъснато под налягане и не изисква периодично почистване на зоната на пресяване чрез обратна промивка.

Основни характеристики

 • Отсяване и обезводняване на примесите до около 45 % СВ-съдържание
 • Напорно захранвана система (in-line) за утайки от всякакъв вид, също и за вискозни и мазниносъдържащи утайки
 • Редуцира разходите за поддръжка и повишава експлоатационната сигурност при следващите технологии за третиране на утайките като сгъстяване, изгниване, обезводняване, хигиенизиране, изсушаване и т.н.
 • Отвори на ситото от 0,4 до 10 мм за разделяне на твърда/течна фаза, също и при промишлени приложения
 • Капацитети до 110 м³/ч за утайка, до 200 м³/ч за производствена вода
 • Надеждно почистване на ситото без промивна вода и без четки
 • Aвтоматично регулиране на нагнетателния конус за оптимални стойности на обезводняване
 • Над 1.000 инсталации по целия свят
 • Идеално допълнение към пресяването на отпадъчни води с големи процепи. Непрецедени твърди частици се отстраняват от утайката.
 • Затворена, компактна система (In-line), по този начин без втора помпа за прсятата утайка
 • Интегриране на системата STRAINPRESS® в една затворена тръбопроводна система
 • Непрекъсната сепарация на груби частици под налягане при загуба на налягане от 0,4 – 0,6 бара
 • Отсяване, обезводняване и изнасяне на примесите в един работен ход
 • Без отмиване на утайки и обратно промиване
 • Винаги оптимално почистване на ситото чрез регулируем почистващ шнек
 • Напълно автоматичен режим на работа, без прекъсвания или на интервали
 • Минимална необходимост от място, възможен и допълнителен монтаж директно в тръбопровода
 • При експлоатацията нямат значение вариращи количество на захранване и структура на примесите
 • Aвтоматично регулиране на нагнетателния конус за равномерно обезводняване дори при силно менящи се структура и концентрация на частиците
 • Зависим от работното налягане старт на пресоващия шнек (съпротивление на филтърния кек) при утайки със силно вариращи съдържания на суха субстанция и груби частици