ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin®

 • Mодулна конструкция
  skizze_rowin_01
 • Разработен специално за отпадъчна вода и утайки
 • Устойчивост на груби и плаващи замърсители
 • Непропускане на миризми
 • Автоматично самопочистване
 • Лесен, надземен монтаж и поддръжка

ХУБЕР Топлообменникът за отпадъчни води RoWin се състои от един резервоар от неръждаема стомана, в който паралелно са разположени хоризонтални тръбни модули. Те също са изработени от неръждаема стомана и осигуряват отличен пренос на топлина. Грубо пресятата отпадъчна вода протича през топлообменника и пренася топлинната си енергия върху охлаждащата вода вътре в компактно разположените тръби. Така охлаждащата среда се затопля и по този начин захранва с енергия термопомпата.

Възможно биозамърсяване се предотвратява чрез превантивно почистване, което своевременно остранява отлагания, които могат да доведат до намаляване преноса на топлина. Отлагащи се на дъното на резервоара седименти и твърди частици се изнасят с един транспортен шнек и заедно с отдалата топлината си отпадъчна вода се отвеждат обратно в канала за отпадъчни води.

Благодарение на надземния монтаж ХУБЕР RoWin е с много добра достъпност, което дава отлични предимства при поддръжката и експлоатацията. Освен това модулната конструкция позволява специфично за проекта адаптиране, така че в комбинация с термопомпа могат да бъдат получени стотици киловати от необходимата термична мощност. Чрез оптимална комбинация на двата агрегата до 80% от необходимата топлина идва от отпадъчните води на една община или едно промишлено предприятие.

 • Голяма топлообменна повърхност при малка инсталационна площ
 • Превантивно почистване на интервали на тръбните модули
 • Автоматично изнасяне на седиментите
 • Компактна конструкция чрез ефективно предварително пресяване
 • Модулна адаптивност
 • Покрива се широка гама от масови потоци
 • Необходимо е само леко охлаждане на потока отпадъчни води (dT = 2K)
 • Висок коефициент на топлинен пренос