ХУБЕР Промивна преса WAP® L с воден улей

Промивна преса за отсята маса с повишена степен на обезводняване за захранване посредством воден улей

csm_bild_wap_l_titel_01_ue_6f55b42cec
  • Индивидуално адаптиране за пътищата на транспортиране чрез гъвкаво водене на водния улей
  • Възможна до 40 м дължина на водния улей

Подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва от решетъчното съоръжение в един ХУБЕР Воден улей HLC и с водата от улея (ползвана вода) се отнася в промивната преса. Транспортиращата вода (свободна вода) през едно сито с кръгли отвори се отвежда обратно в системата.

След едно определено количество от подавана отсята маса започва промивният цикъл. Отсятата маса се промива, компактира и през една изнасяща тръба се изнася в контейнер. Обогатената с въглерод промивна вода се отвежда в канала.

При максимални дължини на водния улей от до 40 м тази изгодна като разходи система за транспортиране и третиране на отсята маса предлага експлоатационна беопасност и индивидуално адаптиране към разнообразни задачи при транспортирането.

  • Промивна преса за отсята маса с повишена степен на обезводняване за захранване с воден улей
  • Степен на обезводняване до 45 % СВ
  • Производителност до 12 м³/ч
  • Индивидуално адаптирани пътища на транспорт чрез гъвкаво водене на водния улей
  • Възможна до 40 м дължина на водния улей
  • Отпадъчна и производствена вода могат да се използват както като промивна вода, така и като вода за водния улей