ХУБЕР Промивна преса WAP® SL

Промивна преса за отсята маса с целенасочено отмиване на органиката

csm_bild_wapsl_04_06fae6ccf6
 • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 85 %
 • Степен на обезводняване до 50 % СВ
 • Много висока степен на отмиване (< 20 мг БПК5 / г СВ)
 • Възможности за захранване посредством воден улей или директно от решетка или транспортен агрегат

ХУБЕР Промивната преса WAP® SL работи в пакетен (Batch) режим. Подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва или от решетка респ. транспортиращ агрегат в промивния резервоар на промивната преса, или чрез воден улей се внася в промивния резервоар. След като бъде подадено определено количество отсята маса, промивният резервоар се пълни изцяло с вода и се стартира цикъл на промиване. Чрез генерираните от помпено работно колело високи турбуленции и силното механично натоварване на отсятата маса всички фекални частици се отмиват от отсятата маса. Интензивността на промивката може да се настройва свободно според отсятата маса.

След цикъла на промиване отваря един автоматичен вентил и промивната вода с фекалните частици изтича през едно сито с кръгли отвори  обратно в постъпващия в пречиствателната станция поток. Един транспортен шнек придвижва отсятата маса в един вертикален щранг. Като опция във вертикалния щранг може да бъде интегрирано второ стъпало на промиване. По време на изнасянето през транспортния шнек отсятата маса се пресова в една зона на пресоване и накрая пада компактирана през една изнасяща тръба в контейнер.

 • Интензивна промивка в промивен резервоар
 • Качество на промитата отсята маса:< 20 мг БПК5 / г СВ
 • Степен на обезводняване до 50 % СВ
 • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 85 %
 • Капацитет за отсята маса от 2 до 12 м³/ч
 • Като промивна вода може да се ползва отпадъчна или ползвана вода
 • Стабилна конструкция
 • Всички структурни компоненти, включително пресоващият шнек, са изработени от неръждаема стомана, с цел избягване на електрохимична корозия
 • Бърза финансова възвращаемост чрез силно редуциране на разходите за транспорт и отстраняване
csm_skizze_wapsl_01_de_e114513c0b