ХУБЕР RoSF5 HP - технология за преработка на пясък

За третиране на пясък от ПСОВ и от промивката на канали

csm_RoSF_5HP_Sandaufbereitungsverfahren_3a2e677a4e
 • Загуба при изгаряне на фракцията пясък / баластра < 3 %
 • Разделителна граница за грубите частици от 35 мм
 • Масивна вибрационна скара
 • Редуциране разходите за отстраняване

Превозното средство за почистване на канали изсипва цялото съдържание на резервоара (пясък от канали и ПСОВ) в подземния приемателен резервоар. Над резервоара се намира една масивна вибрационна скара с ръчно почистване, която задържа грубите частици >  35 мм. Грубите частици се изтеглят ръчно в една водосточна шахта.

От приемателния резервоар един хоризонтален транспортиращ шнек придвижва суровия материал в помпен приемник. В помпения приемник към довеждания на порции суров материал се прибавя достатъчно транспортираща вода (прецедена отпадъчна вода), така че да се получи една подходяща на препомпване смес.

От помпения приемник една управляема по ниво потопяема помпа транспортира непрекъснато сместа пясък/чакъл/органика/вода в COANDA-Съоръжението за промиване на пясък.

Наличната вече помпа в пясъкоуловителя транспортира също така пясъка в съоръжението за промиване на пясък. В съоръжението за промиване на пясък минералните частици се отделят и промиват. Като фракции се получават промит пясък/баластра и груби частици.

 • Доказано COANDA Съоръжение за промиване на пясък като сърцевина на технологията
 • Редукция на органичния дял във фракцията пясък /баластра/чакъл до < 3% загуба при изгаряне
 • Редуциране на разходите за отстраняване
 • Максимален рандеман минерален материал
 • Степен на сепарация > 95% от зрънцата клас 0,20 – 0,25 мм
 • Разделителна граница за грубите частици от 35 мм
 • Масивна, косо наклонена вибрационна скара с интегрирана прътова скара
 • Преработка на течна и твърда фаза
 • Устойчивост на корозия чрез материала неръждаема стомана
 • Възможно разстояние до 50 м от бункер и съоръжение за промиване на пясък
csm_RoSF_5HP_Sandaufbereitungsverfahren_3a2e677a4e