Решетка с кръгли отвори EscaMax® - ротационна решетка

Многостранно приложима решетка на вход

1.1. Esca Max
 • Много висока степен на сепарация чрез пресяващи елементи от перфорирана ламарина
 • Надеждно почистване на филтърните елементи чрез насрещно движещ се вал с четка
 • С извънредно компактни монтажни размери
 • Лесно дооборудване в съществуващи канали

За пречистването на отпадъчни води както от бита, така и от промишлеността ротационната решетка с кръгли отвори EscaMax® следва да се разглежда като допълнение на вече добре познатата програма от решетки.
С тази решетка на клиента се предлага машина, която специално при много дълбоки канали с високи водни огледала и при високи изисквания към степента на сепарация се явява перфектното решение.

Особено при големи количества дребен чакъл, пясък и ситна баластра този тип решетка се оказва извънредно солидно и надеждно съоръжение. Двудименсионалното пресявне в тази решетъчна система не позволява преминаване през решетката най-вече на дълговлакнести материали и така дава възможност за оптимална сепарация.

Посредством двудименсионалните пресяващи елементи могат да бъдат отделени повече твърди частици отколкото с традиционните решетки, работещи с процепи. Чрез съответно избран ъгъл на инсталиране и чрез разположени по цялата решетъчна ширина греблови лайстни не се допуска формиране на вал от задържана отсята маса. С помощта на тези греблови лайстни от канала могат да се изнасят и по-големи предмети като напр. кутийки от напитки и подобни.

След достигане горната точка на обръщане пресяващите елементи непрекъснато се почистват от един отделно задвижван вал с четки. Валът с четки има насрещна посока на въртене, чийто положителен ефект е, че се повишава енергията на почистване и по този начин в крайна сметка значително се подобрява ефектът от почистването. За подпомагане процеса на почистване служи разположена отвътре лайстна с пръскащи дюзи, която пръска с вода отсятата маса срещу посоката на пресяване отвътре навън.

 • Много висока степен на сепарация чрез пресяващи елементи от перфорирана ламарина
 • Надеждно почистване на филтърните елементи чрез насрещно движещ се вал с четки
 • Не е необходим остъргващ вал за почистване ръба на трихтера
 • Всички лагерувания нямат нужда от поддръжка. В зоната под водата се използват устойчиви на износване керамични лагери.
 • Компактна конструкция с минимална монтажна височина над коридора
 • Решетка комплексно капсулована срещу неприятни миризми с лесно свалящи се капаци
 • Безпроблемно дооборудване в съществуващи канали. Монтаж е възможен също и без изрези в канала.
 • Решетката се състои от самоносеща конструкция от неръждаема стомана и затова безпроблемно може да се вдига от канала.
 • Устойчива на чакъл, пясък и баластра
 • Елементарно, лесно достъпно отвън устройство за опъване на веригата
 • Всички части в контакт с продукта са от неръждаема стомана и байцвани в пълна вана (с изключение на вериги, верижни колела, задвижвания и лагерувания). Като опция вериги и верижни колела могат да бъдат изпълнени също и от неръждаема стомана.
csm_skizze_escamax_01_1ab84655c9