Пресяващ шнек Ro9

csm_bild_titel_ro9_02_7ff2f13e62

Пресяване на отпадъчни води за малки и средно големи потоци

 • С вградена преса за отсятата маса
 • С вградена промивка на отсятата маса
 • За монтаж в канал и резервоар
 • Като опция за инсталация на открито (отопляемо изпълнение)
 • Предлага се и като XL-вариант – с удължен пресяващ кош за по-висок капацитет
 • Предлага се и като “Economy”-вариант Ro 9Ec

Функциониране

Монтажът е директно в канала или в резервоар. Отпадъчните води протичат през косо разположена пресяваща повърхност за оптимално отделяне на плаващи и утаeчни частици. Почистването на тази повърхност се извършва от ротиращи четки по челната страна на спиралите. Твърдите частици се задържат. При необходимост – например по-високо съдържание на фекални частици – отсятата маса може да бъде промита и така пречистена от разтворимите съставки. Накрая тя се транспортира във вертикален щранг, където се обезводнява на около 40 % СВ, компактира се и се разтоварва в контейнер.

Тъй като промивката и пресата за отсята маса са интегрирани в една система, Вие си спестявате два допълнителни компонента в помещението с решетки и свеждате разходите до минимум.

Пресяване, промиване и пресоване в една система, която комбинирана с устройство за опаковане в чували работи напълно капсуловано – без неприятни миризми.

Вградена промивка за отсятата маса IRGA

Вградената преса за отсятата маса допринася за оптимизиране на съотношението азот/въглерод и води до спестяване на разходи свързани с отстраняването на отсятата маса.

Чрез принципа ROTAMAT е възможно вграждане на промивното устройство директно в трихтера респ. под зоната на вертикалния щранг. Тогава разтворимите съставки се отделят от инертните частици, вследствие на което почти напълно се отмиват фекалните съставки и се постига значителна редукция по тегло.

 • Ниски инвестиционни разходи
 • Бърз, безпроблемен монтаж, възможен също и допълнително
 • Осигурено почистване на пресяващата повърхност чрез спирали от   неръждаема стомана
  със същевременно допълнително почистване посредством устойчиви на износване четки
 • Конструкция изцяло от неръждаема стомана, по този начин ненадмината издръжливост и без нужда от поддръжка
 • Капсуловано срещу неприятни миризми съоръжение
 • Минимални разходи за отстраняване чрез интегрирана промивка на отсятата маса и преса за отсятата маса
 • Не е нужна сграда; възможна устойчива на зимни температури, с отопление инсталация
csm_skizze_ro9_01_1c34a896bd