ХУБЕР RoSF9 промивен барабан

csm_bild_rosf9_03_9677406b4f

Ефикасно и сигурно отделяне на твърдите частици от

 • пясък от пречиствателни станции и промивката на канали
 • улична смет и омаслен пясък
 • фекални утайки
 • промишлени приложения

Многостранно приложимият промивен барабан предлага отстраняване на грубите частици без износване, с голям минерален рандеман, при висок капацитет твърди частици. Дозирането на суровия материал може да се извърши посредством хоризонтален или вертикален шнек.

В ХУБЕР Промивния барабан като изпълнение RoSF9 подаваният материал първо се хомогенизира и размеква. След това всички съставки < 10 мм се отмиват с използване на промивна вода. Грубите частици > 10 мм се обезводняват статично и в по-нататъшния процес се разтоварват в подготвен контейнер. Тъй като се сепарират изключително груби частици > 10 мм, се получава само минимално остатъчно количество.

Почти целият минерален материал се преработва във включеното след това HUBER Coanda Съоръжение за промиване на пясък RoSF4. Грубите частици могат после посредством промивно устройство за груби частици на ХУБЕР да бъдат допълнително разделени на минерална и органична фракция.

ХУБЕР Промивният барабан е на разположение също като Приемна станция за фекални утайки в изпълнението RoFAS за екстремни случаи на приложение.

 • Висок капацитет за твърди частици също и при проблемен материал (сплитки, мазнина, камъни)
 • Високи хидравлични капацитети и при голямо съдържание на твърди частици
 • Висок рандеман чрез промивка на грубите частици
 • Сигурна разделителна граница чрез двудименсионално прецеждане
 • Захранване възможно посредством шнек, воден улей или напорен тръбопровод
 • Изцяло хигиенно капсуловано съоръжение
 • Устойчивст на замърсители
 • Възможна разделителна граница за твърди частици от 3 до 100 мм
 • Напълно автоматично почистване на ситото с кръгли отвори
 • Като промивна вода може да се използва пресята отпадъчна вода
 • Кратки времена на изпразване на камионите-цистерни
 • Няколко камиона-цистерни могат да изпразват едновременно
 • Минимално износване и малко интервали за поддръжка
 • Минимална необходимост от помещение и място
 • Минимално потребление на енергия
 • Скоростта на ротация на барабана може да се настройва
 • Устойчивот на корозия чрез материала неръждаема стомана