Надлъжен пясъкоуловител ROTAMAT® Ro6

Надлъжен пясъкоуловител с шнеково почистване

csm_bild_titel_ro6_01_d3de08eeeb
 • Оразмеряване пясъкоуловителя съгласно стандартите DWA или специфично за клиента
 • С или без аерация
 • Отделна камера за мазнини с автоматично мазнинопочистване (опция)
 • Изцяло от неръждаема стомана

Сепарация на пясъка

Геометрията и оразмеряването на надлъжния пясъкоуловител може да се извърши в съответствие с международните стандрати или според желаниeто на клиента. Изборът на вида технология на пясъкоуловителя (аериран, неаериран) се определя и от други критерии за решение като съотношение на притоците при дъждовно и при сухо време, както и от планираните други мерки за преработка на пясъка.

Изнасяне на пясъка

Отделените пясъчни фракции се транспортират посредством хоризонтален транспортиращ пясъка шнек към косо инсталиран класифициращ шнек, който изнася уловената пясъчна маса при същевременно статично обезводняване. Пясъкът се разтоварва до голяма степен изсушен до готовност за обработка в подготвен контейнер или в следващо съоръжение за промиване на пясък, тип ХУБЕР RoSF4 T.

Сепарация и почистване на мазнини

Сепарацията на мазнини предполага аерирано изпълнение на надлъжния пясъкоуловител. Мазнината се събира в една мазниноуловителна камера, разделена с шлицована потопяема стена от пясъкоуловителната  камера. Формиращото  се  чрез аерацията в пясъкоуловителната камера завъртане на течението избутва мазнината през шлицовете на потопяемата стена в мазниноуловителната камера.

 • Степен на сепарация по DWA при Qmax: 90 % от зрънца клас 0,20 – 0,25 мм
 • Производителност до 300 л/с
 • Комплексно капсулована машина в хигиенно отношение
 • Отделна камера за мазнини с отчасти автоматично принудително почистване (опция)
 • Възможно интегриране на промивка на пясъка
 • Възможно устойчиво на ниски температури изпълнение за инсталация на открито
 • Възможно над- и подземно изпълнение
 • Изцяло (също и класифициращият шнек) от неръждаема стомана