Дисков сгъстител S-Disc

bild_ros2s_03

Уникален сгъстител за ефикасно третиране на утайки до 200.000 EЖ

Сърцевината  е един бавно въртящ се филтърен диск, на който се разделят флокулиралата утайка и филтрат. Една направляваща планка разпределя равномерно постъпващия поток от реактора за флокулиране по радиуса на ситото, преди плаващо разположени дефлектори да преобърнат утайката и така да подпомогнат филтрацията. Чрез въртенето на диска сгъстената утайка се остъргва от неподвижна направляваща планка от ситото, една инсталирана под диска лайстна с пръскащи дюзи отмива после полепналите в ситото частици утайка обратно в постъпващия шламов поток.

 • Обемна редукция на утайките до 90 %
 • Изгодно съотношение цена/ефект, т.к. 80 % от пресяващата повърхност се използва перманентно
 • Компактна конструкция на машината
 • Maксимален срок на използване чрез издръжлива пресяваща тъкан от неръждаема стомана
 • Никакви места за гресиране
 • Mинимално потребление на флокулант чрез включен отпред реактор за флокулиране и щадящо подаване на утайката
 • Mинимален разход за управление
 • Лесно обслужване
 • Пълна прегледност въпреки цялостното капсуловане
 • Ниво на шум < 68 dB(A)
 • Стабилен сгъстител с широк спектър на приложение
csm_skizze_ros2s_01_33e65e46f5